Είστε εδώ

Ξενόπουλος Γρηγόριος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ο μόνος γενικά αναγνωρισμένος», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 184