Είστε εδώ

Δημητριάδου Νίνα, «Ο κόσμος του Παπαδιαμάντη. Τα σκιαθίτικα καφενεία», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 143-150