Είστε εδώ

Μπόρα Σοφία, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Εντύπωσις πελωρίου σπόγγου. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης ως πρακτικογράφος της Βουλής», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 3 (Άνοιξη 1995), σ. 167-176