Είστε εδώ

Farrar Frederic William, «[Απόσπασμα από τον Βίο του Χριστού]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 70