Είστε εδώ

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Το μνήμα του Παπαδιαμάντη (Εκλογή Β΄, 1962)», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1998), σ. 71