Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1956, τεύχος 11-12

Κασόλας Γιάννης, «Η μικρή Κατερινούλα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 414

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Σκόρπιες νότες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 415

Περάνθης Μιχαήλ, «Η νέα ελληνική πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 416-420

Κότσιρας Γιωργής, «Εδώ που αλέθουν οι μυλόπετρες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 421-424

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 425-428

Καρέλλη Ζωή, «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 428-431

Σφακιανάκης Γιάννης Γ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 431-434

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Σελίδες ημερολογίου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 435-437

Δέλιος Γιώργος, «Περιπλανήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 437-440

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Το θαύμα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 440-444

Νίντας Μπάμπης, «O Γρηγόρης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 444-446

Γρηγοριάδης Νίκος, «Πρώτη αίσθηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 446

Σινόπουλος Τάκης, «Αλμπέρ Καμύ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 447-450

Camus Albert, «H άρνηση της σωτηρίας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 450-454

Πάνου Έφη, «Άτιτλο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 454

Δώσσας Γεράσιμος, «Εκφυλισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 454

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σύγχρονες μορφές της λογοτεχνίας μας. Γιώργος Δελής», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 455-457

Κλεάνθους Δημήτρης, «Απόψε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 457

Σπάνιας Νίκος, «Τα διακόσια χρόνια του Mozart», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 458-460

van Dooren Mark, «Κύριε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 460

Pascal Blaise, «Ομιλίες πάνω στα πάθη του έρωτα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 461-463

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 464-465

Δέλιος Γιώργος, «Περιθώριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 465-467

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Το βιβλίο. Η λογοτεχνία του 1955», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 472-473

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τίμου Μαλάνου, Γ. Σεφέρης, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 473-474

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κούλας Γιοκαρίνη, Οι κληρονόμοι, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 474-476

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τάκη Δόξα, Οι ναυαγοί, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 476-479

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Δημ. Χαρίτου, Ιστορία του Απρίλη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 479

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Λυρικοί δρόμοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 479-480

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Γιάννη Σφακιανάκη, Ο αφέντης της Βαθέρνας, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 480-483

(ανυπόγραφο), «Αλεξ. Χατζημιχαήλ, Ξέθρονα είδωλα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 485

(ανυπόγραφο), «Επιστολές στη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 485

(ανυπόγραφο), «Λουκά Θεοδωρακόπουλου, Σχήμα Κραυγής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 485-486

(ανυπόγραφο), «Α. Μ. Βουγιούκα, Στα προάστια της Βαβυλώνος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 486

«Αβλεψίες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 486

«Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 486

«Περιεχόμενα Α΄ τόμου (1955)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 487-489

«Ηλεκτρονικά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 490

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 490

«Τεχνική Εταιρία ΕΜΚΑ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 491

«Βιομηχανία Φιλίππου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 491

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 491

«Μέλισσα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 492

«Κρίτων Αθανασούλης, Ξενοδοχείον ο κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Τάκης Βαρβιτσιώτης, Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο μαζί με το Ξύλινο άλογο και το Αλφαβητάριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ηλεκτρονικά Άγης Αλαβέρας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Διαφημίζεσθε από τη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Καφές Bravo», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (οπισθόφυλλο)

Μαρκίνας Κλαύδιος, «Semper idem», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 434