Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Εδώ που αλέθουν οι μυλόπετρες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 421-424