Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Α. Μ. Βουγιούκα, Στα προάστια της Βαβυλώνος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 486