Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλεξ. Χατζημιχαήλ, Ξέθρονα είδωλα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 485