Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κούλας Γιοκαρίνη, Οι κληρονόμοι, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 474-476