Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Δημ. Χαρίτου, Ιστορία του Απρίλη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 479