Είστε εδώ

Κασόλας Γιάννης, «Η μικρή Κατερινούλα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 414