Είστε εδώ

Δώσσας Γεράσιμος, «Εκφυλισμός», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 454