Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «O Γρηγόρης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 444-446