Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Το θαύμα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 440-444