Είστε εδώ

«Διαφημίζεσθε από τη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. (έσω οπισθόφυλλο)