Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1956, τεύχος 11-12

Νησιώτης Βασίλης, «Βασίλη Λιάσκα, Ύπαρξη, Άνθρωποι στην άσφαλτο, ποιήματα-Ν. Δ. Καρούζου, Η επιστροφή του Χριστού, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 483-485