Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Λυρικοί δρόμοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 479-480