Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τίμου Μαλάνου, Γ. Σεφέρης, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 473-474