Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τάκη Δόξα, Οι ναυαγοί, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 476-479