Είστε εδώ

Περάνθης Μιχαήλ, «Η νέα ελληνική πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 416-420