Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Το βιβλίο. Η λογοτεχνία του 1955», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 472-473