Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΞΕΝ Απομν 2.9.1–2.9.8

Συμβουλές για την αντιμετώπιση των συκοφαντών
Ο Ξενοφώντας παρέθεσε πληθώρα περιστατικών, ενδεικτικών των απόψεων του Σωκράτη για τη φιλία και του τρόπου με τον οποίον συμβούλευε τους φίλους του. Και συνεχίζει: