Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Χαρά 8 94 426 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Υγρή πορεία 29 51 1972
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Επιβάτες. Εικόνες που δεν σβύνουν. Ιστορία – ήθη και έθιμα – γλωσσάριο 30 98-102 1973
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Συμπληρώματα στο γλωσσάριο 30 103-112 1973
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Μια επιστολή και ένα συμπλήρωμα. [Η επιστολή] 31 46-48 1974
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Μια επιστολή και ένα συμπλήρωμα. Μερικές ακόμη λέξεις για το Γλωσσάριο της παληάς Ξάνθης 31 48-49 1974
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Τρία δημοτικά τραγούδια. Μελέτη 32 66-70 1976
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Άνθρωποι και κέντρα ψυχαγωγίας στην Ξάνθη, το 1911. Τρεις επιστολές που αναφέρονται στο άρθρο του Στ. Ιωαννίδη Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-11. Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Ξάνθης (Θρακικά Χρονικά, τεύχος 32/1975-1976, σελ. 27-41). [3η... 33 14 1977
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Σελίδες χειρογράφου. Μελέτη. Πρόλογος 33 72 1977
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Σελίδες χειρογράφου. Μελέτη. Το χειρόγραφο 33 72-86 1977
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Εκείνοι οι νεκροί… 34 60-61 1978
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Ένα ασυνήθιστο υλικό. Μελέτη 34 70-75 1978
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Όροι αρχιτεκτονικής και οικοδομικής. Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία Επιβατών και Ξάνθης 35 81-84 1979
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Μελανόμορφο 35 108 1979
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Δυο κείμενα. Α. Ο άνθρωπος με το τσιγάρο. Μονόπραχτο 35 118-120 1979
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Δυο κείμενα. Β. Η μόνη παρηγοριά. Διήγημα 35 121-122 1979
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Βιβλιογραφικά στοιχεία (1829-1980). Προλογικό σημείωμα 36 90 1981
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Βιβλιογραφικά στοιχεία (1829-1980) 36 91-94 1981
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα 18 ποιητικές παρουσίες. Επιμύθιο 36 118 1981
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Μικρή ιστορία 37 115 1982