Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «18 ποιητικές παρουσίες. Επιμύθιο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 118