Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Σπουδή 7 77-78 272 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Α-Γ 1 1 42-45 1960
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Κρίσεις και σκέψεις. [Λίγα λόγια για μια ποιητική συλλογή] 1 2 70 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Προαιώνια μάνα 1 2 79-80 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Δ-Κ 1 2 97-100 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Tempera 1 3 147-149 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ 1 3 156-157 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Να εξευμενίσουμε τον Πάνα 1 4 188-189 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ 1 4 205-207 1961
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ-Λ 2 5 40-41 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Η Κεράτσα. Μεγαλοβδομαδιάτικη ηθογραφία. Από τη συλλογή Οδοιπόροι 2 6 73-75 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Μ 2 7 160-164 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Σαράντα χρόνια 2 8 185 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Δυο διηγήματα από τη συλλογή Οδοιπόροι. Τότε και ύστερα 2 8 193-195 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Δυο διηγήματα από τη συλλογή Οδοιπόροι. Θύμησες 2 8 195-197 1962
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολ. Θράκης 3 9 42 1963
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Ν-Ξ 3 9 46-47 1963
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο Ξ-Π 3 10 96-97 1963
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Επτά ποιήματα. Μικρή Μπαλλάντα 3 11 112 1963
Θρακικά Χρονικά Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα Επτά ποιήματα. Σπουδή 3 11 113-114 1963