Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Δυο κείμενα. Α. Ο άνθρωπος με το τσιγάρο. Μονόπραχτο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 118-120