Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Δυο κείμενα. Β. Η μόνη παρηγοριά. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 121-122