Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Μια επιστολή και ένα συμπλήρωμα. Μερικές ακόμη λέξεις για το Γλωσσάριο της παληάς Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 48-49