Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Μια επιστολή και ένα συμπλήρωμα. [Η επιστολή]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 46-48