Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Δυο διηγήματα από τη συλλογή Οδοιπόροι. Θύμησες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 195-197