Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Επτά ποιήματα. Σπουδή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 113-114