Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολ. Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 42