Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Η Κεράτσα. Μεγαλοβδομαδιάτικη ηθογραφία. Από τη συλλογή Οδοιπόροι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 73-75