Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Κρίσεις και σκέψεις. [Λίγα λόγια για μια ποιητική συλλογή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 70