Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

V. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τα κείμενα που ακολουθούν εικονίζουν όψεις του δημοσίου βίου των αρχαίων Ελλήνων. Απαριθμώ μερικά. Το πρώτο και το τρίτο είναι συνθήκες συμμαχίας· το πρώτο μεταξύ Αθηνών και Λεοντίνων, και το τρίτο του βασιλέως της Μακεδονίας Αμύντα με το κοινόν των Χαλκιδέων. Το δεύτερο είναι δύο νόμοι του ολιγαρχικού καθεστώτος της Θάσου μετά την αποστασία της Θάσου από τους Αθηναίους το 411 π.Χ., με τους οποίους προτρέπονται πολίτες έναντι αμοιβής να καταδώσουν πιθανή κίνηση, προφανώς δημοκρατικών, είτε στην ίδια τη Θάσο είτε στις αποικίες της, για την ανατροπή του καθεστώτος. Το πέμπτο είναι κρίση (διαιτησία) διαφοράς για την κατοχή τόπων μεταξύ δύο πόλεων-κρατών. Το έβδομο είναι απόφαση ηγεμόνος, του Μ. Αλεξάνδρου, με την οποία ρυθμίζεται το πολίτευμα μιας ελεύθερης πόλης, της Χίου, αλλά όχι πλέον και αυτονόμου· με την επικράτηση των Μακεδόνων στην Ελλάδα, κατʼ ουσίαν μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), ο Ελληνικός κόσμος βαθμιαίως αλλάζει· οι πόλεις-κράτη χάνουν σιγά-σιγά την παλαιά δύναμή τους και τη σημασία τους. Στον νέο κόσμο, τον Ελληνιστικό, που δημιουργείται, η πολιτική δύναμη περιέρχεται στους ηγεμόνες των βασιλείων, τα οποία ιδρύθηκαν από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου, και στις ομοσπονδίες κρατών, τα ονομαζόμενα κοινά· βεβαίως οι πόλεις-κράτη συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά ρυθμίζουν την εξωτερική πολιτική, και σε ορισμένες περιπτώσεις την επιβίωσή τους, αναλόγως των συμφερόντων των κάθε φορά ισχυρών ηγεμόνων ή κοινών.

Επιγραφές