Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

I. ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ

Οι αρχαιότερες Ελληνικές επιγραφές χρονολογούμενες στον 8ο αι. π.Χ. βρίσκονται χαραγμένες σε αγγεία, συνήθως μετά την όπτησή τους, αλλά και προ αυτής. Σπανιότερα είναι γραπτές προ της όπτησης. Οι επιγραφές επί αγγείων, είτε επιγραφικά χαράγματα (graffiti), είτε γραπτές (dipinti), όπως αντιστοίχως ονομάζονται, είναι κείμενα συντομότατα, κυρίως ένα όνομα ανδρός, το όνομα του κτήτορος του αγγείου. Μερικές φορές το όνομα συνοδεύεται από το ρήμα εἰμὶ και άλλες πάλι και από το όνομα του αγγείου, λχ. ποτήριον, σκύφος, κύλιξ κλπ.· άλλοτε το όνομα (σε ονομαστική) ακολουθεί το ρήμα ἐποίησε(ν), ώστε ο αναγραφόμενος είναι ο κατασκευαστής. Μεταξύ των πρωιμότερων επιγραφών σώζονται και ελάχιστα μακρότερα, έμμετρα κείμενα. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται κατά κανόνα στο ίδιο το αγγείο (αρ. 3, 4).

Επιγραφές