Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

XV. OΡΟΙ

Η τοποθέτηση επιμήκων, κατά κανόνα, ενεπίγραφων στηλών στα όρια μιας έκτασης, ενός ιερού, ενός χωραφιού, μιας οδού κλπ., απέβλεπε στην παρεμπόδιση της καταπάτησης γης δημοσίας, ιερής ή ιδιωτικής. Η καταπάτηση, φαινόμενο σύνηθες και στην αρχαιότητα, ασφαλώς επέσειε κυρώσεις.

Επιγραφές