Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

XI. ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Είναι συχνότατο στις επιγραφές που καθορίζουν τα της λατρείας μιας θεότητας να διαλαμβάνουν μεταξύ των άλλων και το είδος των ζώων (θυμάτων) που το εθιμικό δίκαιο (θέμις) της συγκεκριμένης λατρείας επέβαλε να θυσιάζουν οι λατρευτές. Αλλά οι κανονισμοί του είδους αυτού περιελάμβαναν και άλλες, σοβαρότερες, περιπτώσεις· πότε λ.χ. μπορούσε κανείς να προσέρχεται στο ιερό μετά από τον θάνατο οικείου, μετά από ερωτική επαφή, ήταν διαφορετικός ο χρόνος αποχής για τους άνδρες και τις γυναίκες· και ειδικώς για τις γυναίκες μετά από γέννα ή την έμμηνο ρύση· επίσης διατάξεις που αφορούσαν την εμφάνιση του λατρευτού που προσερχόταν στο ιερό, τα ενδύματα, τα κοσμήματα και τα υποδήματα κλπ. Το σπουδαιότερο, υπήρχαν Ελληνικές λατρείες, στις οποίες απαγορευόταν να συμμετέχει Έλληνας φυλής άλλης από εκείνην στη οποία ανήκε το ιερό, λ.χ. σε μια λατρεία των Ιώνων απαγορευόταν η συμμετοχή Δωριέων.

Επιγραφές