Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

VI. TΙΜΗΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Τα τιμητικά ψηφίσματα πόλεων για ξένους και πολίτες, συνιστούν τη μεγαλύτερη ίσως κατηγορία μεταξύ των δημοσίων κειμένων των πόλεων. Η αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε κάποιος σε μία πόλη και η απονομή τιμών και προνομίων σκόπευε εκτός από τη δημόσια έκφραση της ευγνωμοσύνης της πόλης προς τον τιμώμενο για τις συγκεκριμένες «αγαθές πράξεις» του και στην παρακίνηση άλλων ιδιωτών, πολιτών ή ξένων, να προσφέρουν στο μέλλον και αυτοί. Συχνά τα κείμενα αυτά είναι συνοπτικά, ασφαλώς στους πρωιμότερους χρόνους, και πάντως, ακόμη και όταν είναι μακρότερα, δεν παρατίθενται οι ειδικότεροι λόγοι, για τους οποίους τιμάται ο συγκεκριμένος ξένος η πολίτης. Υπάρχουν όμως και τιμητικά ψηφίσματα, κυριότατα των ελληνιστικών και μετέπειτα χρόνων, στα οποία η εκτενής περιγραφή των αγαθών πράξεων παρέχει συχνά και σημαντικές ιστορικές πληροφορίες, κάποτε άγνωστες προηγουμένως.

Ωστόσο, πολίτες τους και ξένους δεν τιμούσαν μόνον οι πόλεις, αλλά και οι δήμοι μιας πόλης, οι λογής φυλετικοί σχηματισμοί (φυλαί, φρατρίαι, γένη) και διαφόρου είδους σχηματισμοί (κοινά, ὀργεῶνες, θίασοι).

Επιγραφές