Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

XVI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Επιγραφές

(α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(β) ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

(γ) ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ