Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

VIII. ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Εκδήλωση του σεβασμού, αλλά και των ευχαριστιών, των αρχαίων Ελλήνων προς τους θεούς είναι τα αναθήματα (αφιερώματα) που τους προσέφεραν. Ο αριθμός των αναθημάτων στα ιερά των θεών είναι πάρα πολύ μεγάλος, όπως και το εύρος της αξίας των. Αναθέτες ήταν πόλεις, βασιλείς και ηγεμόνες, σώματα αρχόντων, σύλλογοι, λατρευτικοί ή επαγγελματιών και τεχνιτών, αλλά και απλοί ιδιώτες. Οι φτωχοί προσέφεραν αναθήματα μικρής, και πολλές φορές ασήμαντης αξίας, ακόμη και ένα ῥάκος (φθαρμένο και σχισμένο ρούχο, κουρέλι). Τα αναθήματα των πλουσίων ήταν μεγάλης αξίας, συχνά αντικείμενα από πολύτιμο λίθο ή χρυσό, χαλκά ομοιώματα ζώων, τέθριππα, χαλκά ή σφυρήλατα χρυσά αγάλματα. Κάποτε το ανάθημα ενός πλούσιου ηγεμόνα ήταν ένα ναϊκό ή στωϊκό οικοδόμημα. Αναθήματα σώζονται πολλά στα αρχαία Ελληνικά ιερά, κυρίως λίθινα και από μέταλλο. Εκτός αυτών έχει σωθεί και μεγάλος αριθμός ενεπίγραφων βάσεων, που έφεραν αναθήματα. Γνωρίζουμε έτσι αναθέτες, θεότητες στις οποίες έκαμαν την προσφορά, πολλές φορές το είδος της ανάθεσης και, εάν το ανάθημα ήταν άγαλμα, το όνομα του τεχνίτη που το είχε πλάσει, συχνά άγνωστο από άλλες πηγές.

Επιγραφές