Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

IV. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ

Δεν σώζεται σχετικά μεγάλος αριθμός επιγραφών που αφορούν στην οικοδόμηση κτισμάτων κάθε είδους από ιδιώτες, με την εξαίρεση όσων προορίζονταν για δημόσια χρήση είτε της πόλης είτε μικρότερης κοινότητος, δήμου, φρατρίας, γένους, κλπ. Ένα από το λίγα είναι το παρατιθέμενο (αρ. 22), όπου βεβαίως τονίζεται το αποτέλεσμα της εργασίας εν σχέσει με την ηλικία του κατασκευαστή.

Επιγραφές