Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2010, τεύχος 35

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «Ο ποιητής Δ.Π. Παπαδίτσας», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4041

Αγγελής Δημήτρης, «Εξαίφνης. Η ποίηση ως αποκάλυψη», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4042-4046

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4046

Απέργης Παντελής, «Η παρουσία του μεταπαρακλητικού και μεταποιητικού κανόνα στο λόγο», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4047-4050

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4050

Γιαννέλου Αγγελική, «Δ. Παπαδίτσας: Ο αιώνιος και αγαπημένος του όντος», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4051-4053

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4054

Γκρης Ηλίας, «Αναφορά στο Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4054-4056

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4056

Θεοχάρης Γιώργος Χ., «Ο ποιητής Δ.Π. Παπαδίτσας και η υποδοχή της κριτικής - Κάποιες περιπέτειες», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4057-4064

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4064

Καργάκος Σαράντος Ι., «Μια κατάθεση για τον Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4065-4068

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4069

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4074

Κουγιουμτζή Μαρία, «Δ. Π. Παπαδίτσας: Ένας θαυμαστής της ύπαρξης (Μία ανάγνωση της Διάρκειας )», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4074-4082

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Δ. Π. Παπαδίτσας. Εύφλεκτος - Ένθεος - Ερωτικός», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4083-4086

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4085

Μάνιου Γεωργία, «Ο Δ.Π. Παπαδίτσας και ο Yvan Goll», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4087-4091

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4087

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4091

Παπαδίτσας Δημήτρης Π., «“Χαμηλοφώνως”. Ένα ερωτικό ποίημα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4092-4094

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4095

Μερκενίδου Ελένη, «Δ.Π. Παπαδίτσα, Προεόρτιον», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4095-4104

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4104

Μήττα Δήμητρα, «Δ.Π. Παπαδίτσας: Περί του ασωμάτου έρωτος, ήτοι περί του θανάτου», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4105-4113

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4113

Παπαδάτου Βικτωρία, «Το έναυσμα για την διαδρομή μου στο έργο του Δ.Π. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4114-4116

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4116

Πορφύρης Τάσος, «Δημήτρης Παπαδίτσας: Η ποίησή του», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4117-4121

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4121

Πρατικάκης Μανόλης, «Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4122-4124

Ριζάκης Κώστας, «Ο φάρος», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4125

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4125

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4126

Σαράκης Σωτήρης, «Λιθοδομή», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4126-4127

Σέρας Διονύσης, «Συνάντηση», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4128

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4128

Σκουρολιάκου Μαρία, «Όπως ο Ενδυμίων του Δ. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4129-4133

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4129

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4133

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Ως δι' εσόπτρου - Δ.Π. Παπαδίτσας. Πεζά κείμενα με μεικτή μορφή και αισθητικές αρετές», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4134-4135

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4135

Τσελίκης Περικλής, «Δύο ποιήματα του Δ.Π. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4136-4143

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4144

Φίλη Χριστίνα Π., «Δημήτρης Π. Παπαδίτσας (1922-1987). In Memoriam», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4144-4148

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4148

Χατζηαντωνίου Κώστας, «Ο Δ.Π. Παπαδίτσας και η ένθεη δικαίωση της υλικότητας», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4149-4154

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Σχέδιο του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4154

Ψάχου Μαρία Ν., «Οι επιστολές του Γ. Μαρκόπουλου στον Δ.Π. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4155-4163