Είστε εδώ

Καργάκος Σαράντος Ι., «Μια κατάθεση για τον Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4065-4068