Είστε εδώ

Γκρης Ηλίας, «Αναφορά στο Δημήτρη Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4054-4056