Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Δύο ποιήματα του Δ.Π. Παπαδίτσα», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4136-4143