Είστε εδώ

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Ως δι' εσόπτρου - Δ.Π. Παπαδίτσας. Πεζά κείμενα με μεικτή μορφή και αισθητικές αρετές», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4134-4135