Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Δημήτρης Π. Παπαδίτσας (1922-1987). In Memoriam», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4144-4148