Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Λιθοδομή», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4126-4127